7. Sosyal Sorumluluk Politikası

Liberty Hotels Group olarak tüm tesislerimiz genelinde belirlenen istihdam stratejilerimiz ile eşit fırsatlar ve işgücü piyasasına erişim kolaylığının sağlanmasını, adil çalışma koşullarının oluşturulmasını, sosyal koruma ve kapsayıcılık prensipleri ile sosyal politikalar üretmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda;

• Yeni doğum yapmış çalışanlarımızın çocuklarının isimleri misafir odalarına verilmektedir.
• Hayvan refahının arttırılması için ilgili yerel yönetim, STK ve barınaklarla iş birliği yapılmaktadır.
• Eğitim ve öğrenimi desteklemek için burs ve bağış yapılmaktadır.
• Misafir ve çalışanlarının katkılarıyla oluşturulan Liberty Dostluk Pazarında ihtiyaç sahibi çalışanlarına destek olmaktadır.
• Çalışanlarımız, markamız çatısı altına getireceği, tesisimize kazandıracağı her profesyonel için; altın ödülü kazanmaktadır.
• Tesislerimiz bulunduğu destinasyonu geliştirmektedir.
• Çevre koruma ile uğraşan vakıf ve derneklere düzenli olarak bağış yapılmaktadır.
• Kamu yararına kullanılmak üzere muhtelif yapılar inşa edilerek kamuya bağışlanmıştır.
• Engelli bireylerin refahını arttırmak için STK’lar ile iş birliği yapılmaktadır. Engelli çalışanlarımıza da bu kapsamda pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.
• Stratejik yönü ile çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyet gösterdiğimiz her yerde ve tüm tesislerimizde bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla toplumumuz ve dünyamız için pozitif etki yaratacağımızı, Sosyal Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.