11. Enerji Politikası

Liberty Hotels Group ve üst iştirakleri olarak temiz enerji faaliyetlerinde yatırımcı rolü ile bulunuyor, tesislerimizde temiz enerji uygulamalarına geçiş aşamalarını bu kapsamda yatırım programlarımıza dâhil ediyoruz. En temel unsurlarımızdan biri olan Enerji Politikamızın iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda dizayn edilmesini ön görüyoruz.

Bu nedenle temiz enerji teknolojilerine yatırımların yönlendirilmesi sadece çevrenin korunması değil aynı zamanda misafirler için de olumlu bir adımdır.

Bu kapsamda;
• Düşük karbon ekonomisine geçiş ile büyümeyi, İnovasyonu ve istihdamı teşvik edeceğimizi,
• Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimine ilişkin yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,
• Enerji performansının ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirileceğini,
• Enerji amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanacağını,
• Yaşam kalitesini, misafirlerimizin seçeneklerini artıran ve enerji tüketiminde tasarruf yaratan sürdürülebilir enerji yönetimi sağlayacağımızı,
• Yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine odaklanan bir enerji politikası yürüteceğimizi, • Yeşil Mutabakat kapsamında sera gazı emisyonlarını düşürmeyi ve tasarruf hedeflerimize ulaşmayı,
• Çalışanlarımıza ve misafirlerimize sunduğumuz tüm hizmetlerde bu farkındalığı aşılamayı, Enerji Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.