10. Çocukların Korunması Politikası

Liberty Hotels Group olarak çocuk istismarının engellenmesine yönelik çalışmalarımızın temeline eğitimi aldık. Tüm tesislerimizde eğitim programlarımızın zorunlu eğitimler başlığı altında Çocukların Her Türlü İstismardan Korunması Eğitimini işledik ve uyum programlarımızda bu konuyu özellikle işledik.

Bu kapsamda;

• Liberty Hotels Group herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemeyi,
• Çocukların korunması için üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirmekte ve bu kapsamda liderlik göstermekte, gereken kaynakları sağlamayı,
• Herhangi bir çocuk istismarı gözlemlendiğinde kural setlerimiz gereğince tesis yöneticilerimizin bilgilendirilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerini bilgilendirmeyi,
• Çocuklara yönelik verilen hizmetlerde ve aktivite programlarında üst düzey güvenlik tedbirlerini uygulamayı, anne ve babaların çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri sosyal ortamlar kurmayı,
• Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunun bilincindedir. Her türlü istismara karşı ve sömürüden kaçınmayı, Çocukların Korunması ve İstismarın Engellenmesi Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.