1. Çevre Politikası

 

Marka değerini ve misafir memnuniyetini arttırmayı, sahip olduğu markaları yaygınlaştırmayı, konaklama sektöründe en iyi hizmeti vermeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Liberty Hotels Group olarak bu politikanın oluşturulmasında ülkemizin kanun ve mevzuatlarına bağlılığımızın yanı sıra Avrupa Birliği Çevre Politikası temel değerlerini esas aldık ve politikanın ana uygulama alanları olan hava, su, toprak, atık, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, kimyasallar, gürültü kirliliği ve iklim değişikliği başlıklarında politika belirledik.
Bu kapsamda;
• Kirliliğin ve israfın önlenmesi, çevrenin korunması, tasarrufun sağlanması amacıyla sürdürülebilir kaynak kullanımı ile Enerji performans verimliliği,
• İklim değişikliğinin azaltılması ile Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması,
• Çevre ve iklim değişikliği konusunda kanun, mevzuat ve uluslararası anlaşmalar kapsamında uyumun tüm tesislerimizde sağlanması,
• Doğal bitki örtüsünün ve biyoçeşitliliğin koruması, sürdürülebilir gıda için “çataldan sofraya” stratejisi ve yeni döngüsel ekonomi stratejilerinde Yeşil Mutabakatın temel unsurlarına bağlı turizm sektöründe politika belirleyici bir grup olmayı,
• Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına üst düzey önem göstererek atık miktarlarında hedefleri yakalamayı,
• Çevrenin korunması ve atık yönetiminde eğitim etkinlikleri ile çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmayı,
• Çevresel ayak izini en aza indirmek ve bu alanda stratejik hedeflere ulaşmayı,
• Çevre performansının arttırılabilmesi için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
• Tehlike altındaki hayvanların korunması ve yapılacak olan operasyonlarda hayvan refahını göz önünde bulundurmayı,
• Performans ölçümleri ile birlikte atık bertaraf işlemlerinde hedeflerimize uygun çevre koruma faaliyetleri yürütmeyi,
• Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, tesislerde tüketilen malzemelerin kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamayı, Çevre Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.