9. Sürdürülebilirlik Politikası

Liberty Hotels Group olarak sürdürülebilir turizm yaklaşımında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonun amaçlarını ve bu kapsamda 12 temel ilkeyi model aldık.

• Ekonomik Süreklilik

• Yerel Refah
• İstihdam Kalitesi
• Sosyal Eşitlik
• Ziyaretçi Memnuniyeti
• Yerel Kontrol
• Toplumsal Refah
• Kültürel Zenginlik
• Fiziksel Bütünlük
• Biyolojik Çeşitlilik
• Kaynak Verimliliği
• Çevresel Saflık
Bu kapsamda;
• Temel çevre ile ilgili süreçleri sürdürerek ve doğal miras ile biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde kilit bir unsur oluşturan çevresel kaynakların en uygun kullanımını sağlamayı,
• Sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı göstermek, yerleşik ve yaşayan kültürel mirasları ile geleneksel değerleri korumak, kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmayı,
• Sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik operasyonlar sağlamak, istikrarlı istihdam ve gelir getirici fırsatlar yaratmak, ev sahibi topluluklar için sosyal hizmetler de dâhil olmak üzere tüm paydaşlara adil Sosyo-Ekonomik faydalar sağlamak, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı, Sürdürülebilirlik Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.