2. Kalite Politikası

Liberty Hotels Group olarak tüm iş süreçlerimizi Entegre Yönetim Sistemleri çatısı altında topladık, iş sürekliliği performansının daima iyileştirilmesi amacıyla süreçlerin yönetiminde istişare ve iletişimi artırarak tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirilmesini ve benimsenmesini amaçladık.

Bu kapsamda;

• Amaç ve hedeflerimizi belirlerken risk temelli düşünmeyi,
•  Hizmet standartlarımızı sürekli iyileştirerek mutlu çalışan, mutlu misafir felsefesi ile sürdürülebilirliğini sağlamayı,
•  Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve diğer gerekliliklere uygun yönetimi sağlamayı,
•  Yönetim sistemlerinin uygulanmasında dijital çağın gerekliliklerine göre sektöre öncülük etmeyi,
•  Yasal şartlar, misafir gereklilikleri, standartlar ve kural setlerimizi yerine getireceğimizi, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın Entegre Yönetim Sistemleri bilincini kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde oluşturacağımızı ve arttıracağımızı,
•  Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı,
•  Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm çalışanların katılımları ile oluşturulan yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı, Kalite Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.