8. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Liberty Hotels Group olarak çalışanlarımızın iş yeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarından korumak ve sağlıklı yaşamak konusunda teşvik etmek ile uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Bu kapsamda;

• Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde güvenli ve sağlıklı iş yeri, iş hijyeni ile ekip ruhu oluşturarak insan sağlığını korumayı,
• Tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirmeyi ve kalıcı davranış değişikliği yaratmayı,
• İSG yönetim sistemin planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi  ve iyileştirme faaliyetlerinde çalışanların katılımının sağlanması,
• Kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
• Risk ve fırsat analizlerimizi gözden geçirerek sıfır kaza hedef kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Alt işveren, tedarikçiler, paydaşlar ve 3.tarafların da bu politikaya uygun hareket etmelerini sağlamayı,
• İş sırasında meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hasatlıklarına karşı proaktif yaklaşım ile önlemler belirlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.