Liberty Hotels Group olarak Bilgi Güvenliğinin sağlanmasında ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesini ve bilgi çağına uygun ürünlerle veri gizliliğinin sağlanmasına yönelik bir politika oluşturduk.

Bu kapsamda;

• Bilgi ve veri güvenliğinin korunmasında risklerin belirlenmesinde gerekli fizibilite etütlerinin ve testlerinin belirli periyotlar dâhilinde yapılacağını,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağımızı ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli kaynakları tahsis edeceğini, sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlayacağını,
• Bilgi varlıklarına yetkisiz olarak erişilmesini; bilgi varlıklarının yetkisiz olarak değiştirilmesini veya tahribatını önlemek suretiyle, bilgi varlıklarını korunmasını,
• Bilgi güvenliği gerekliliklerini gözetirken, ihtiyaç duyulduğunda bilgiye hızla erişilebilmesi için karmaşıklığı ortadan kaldıracak dengeyi kurmayı,
• Teknolojideki yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler ile yeni tasarımlarımızda çevreye duyarlı ve inovatif yaklaşımlar sergileyeceğimizi,
• Çalışanları ve birlikte çalışılan üçüncü taraf çalışanlarını bilgi güvenliği gereklilikleri, rolleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
• Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve diğer gerekliliklere uygun yönetimi sağlamayı,
• Kişisel verileri ve şirket için önemli bilgileri içeren dijital ve diğer ortamların ulaşılabilirliği yedeklenmesi ve korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulayacağımızı,
• Kişisel verilerin ulusal ve uluslararası yasalara uygun şekilde muhafaza edilmesini ve sonrasında anonim hale getirilmesinin sağlanacağını, Bilgi Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.